วินัยพ่นยา

บริการพ่นควันกำจัดยุง

ในช่วงฝนตกชุก แหล่งน้ำขังทั้งหลาย เป็นที่ฝักตัวของยุง รู้หรือไม่ว่า ยุง ถูกอ้างว่า เป็นนักฆ่าที่อันตรายที่สุดในโลก เนื่องจากทำให้มนุษย์เสียชีวิตได้มากกว่าเสือหรืองูเสียอีก ทุกปีมีคนมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคที่ยุงเป็นพาหะ และมีผู้คนหลายร้อยล้านคนเจ็บป่วยจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ

การป้องกัน และ กำจัดยุง จะช่วยลดความหนาแน่นของประชากรยุงลายให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมทั้งลดอายุขัยยุงลายเพศเมียให้สั้นลง และเพื่อกำจัดประชากรยุงลายเพศเมียที่มีเชื้อไข้เลือดออกในตัวให้หมดไปอย่างรวดเร็ว และลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยการพ่นควันหรือพ่นละอองน้ำจะช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย เพราะสารเคมีที่ใช้ ช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และกำจัดยุงได้ ช่วยลดพื้นผิวในการเกาะของยุง เพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัว ควรป้องกันแต่เนินๆ ป้องกันก่อนสายเกินแก้

นอกจากยุงจะสร้างความรำคาญและทำให้หงุดหงิดแล้ว ยุงบางสายพันธุ์ยังแพร่เชื้อโรคร้ายได้อีกด้วย เนื่องจากยุงเป็นสัตว์รบกวนขนาดเล็กและมีจำนวนมาก ดังนั้นวิธีกำจัดยุงที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การใช้บริการกำจัดยุงจากมืออาชีพด้านการกำจัดแมลง และสัตว์รบกวน

สาระน่ารู้: ยุงตัวเมียสามารถวางไข่ในแหล่งน้ำขังที่มีขนาดเพียง 1-2 นิ้วได้

ปัจจุบัน เร็นโทคิลมี วิธีกำจัดยุงแบบบูรณาการ (Integrated Mosquito Management: IMM) คือ

– การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง การกำจัดลูกน้ำยุง
– การจำกัดการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลาย การเลือกใช้สารกำจัดยุง
– การพ่นหมอกควันกำจัดยุง ยับยั้งการระบาดของยุงในแต่ละพื้นที่
– การใช้นวัตกรรมเครื่องดักยุง เพื่อกำจัดยุงในทุกช่วงของวงจรชีวิต ตั้งแต่ไข่ ลูกน้ำ ตัวโม่ง และยุงตัวเต็มวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดและลดประชากรยุงที่จะเกิดใหม่ให้ได้มากที่สุด

บริการกำจัดยุงรูปแบบต่างๆ

บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุง (Thermal Fogging)

 • พนักงานของเร็นโทคิล จะทำการพ่นหมอกควันในช่วงเวลาที่ยุงระบาดมาก เพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัยอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 • การพ่นหมอกควันมี 2 ชนิด คือใช้สารกำจัดยุงสูตรน้ำ และสูตรน้ำมันดีเซล
 • แนะนำให้ใช้วิธีการพ่นหมอกควันสูตรน้ำ เนื่องจากจะไม่ปล่อยสารคาร์บอนออกมา หมอกควันที่เกิดจากการพ่นจึงไม่หนาแน่น ช่วยให้ทัศนวิสัยดีขึ้น ปลอดภัยมากกว่า

วิธีนี้เป็นวิธีที่ยอดนิยมในการกำจัดยุง อย่างไรก็ตามการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นตอได้เสียทีเดียว หากคุณอยากจะกำจัดยุงจากต้นตอ ที่คุณอาจสนใจ!

บริการเครื่องควบคุม-กำจัดยุง (Adult Mosquito Trap)

 • เครื่องกำจัดยุง (Adult Mosquito Trap) มีประสิทธิภาพกำจัดยุงลาย (Aedes) และยุงรำคาญ (Culex) อย่างเห็นผลชัดเจน
 • ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง ไม่มีการฉีดพ่นสารเคมี (Green innovation)
 • เครื่องนี้จะทำงานโดยส่งกลิ่นที่ยุงชอบ เพื่อล่อและดูดยุงเข้าไปในเครื่อง ยุงจะขาดน้ำและแห้งตายในที่สุด สามารถใช้สังเกตพฤติกรรม และศึกษาแนวโน้มการระบาดของยุงได้

นวัตกรรมนี้จะเหมาะสำหรับ โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร บ้านพักอาศัย โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งนอกบ้าน หรือกึ่งกลางแจ้ง และที่ที่มีอากาศถ่ายเท

บริการกับดักกำจัดยุงลาย (In2Care Mosquito Trap)

 • กับดักยุงลายจะดึงดูดให้ยุงลายมาวางไข่ สารกำจัดลูกน้ำยุงภายในจะทำให้ไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นยุงตัวเต็มวัยและตายในที่สุด
 • ขณะที่ยุงลายเกาะพักเพื่อวางไข่ สารชีวภาพจะติดตามขาและตัวยุง ทำให้ยุงอ่อนแอและตายในอีก 2-3 วัน ระหว่างนั้นหากยุงลายที่มีสารชีวภาพติดตามตัว ไปวางไข่ จะทำให้แหล่งวางไข่นั้นๆ มีสารชีวภาพนี้อยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำใดๆ เช่น ที่รองกระถางต้นไม้ ล้อยางรถยนต์ เศษใบไม้ที่มีน้ำขัง ฯลฯ และเมื่อมียุงตัวอื่นเมื่อวางไข่ต่อจะเกิดการติดเชื้อและตายในที่สุด จึงลดประชากร และการระบาดของยุงได้อย่างต่อเนื่อง
 • นวัตกรรมกำจัดยุงลายนี้ ได้รับการตรวจสอบและมีผลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เนื่องจากสารชีวภาพที่อยู่ในกับดักยุงลายของเรา จะออกฤทธิ์ต่อยุงเท่านั้น

นวัตกรรมนี้จะเหมาะสำรับ โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร บ้านพักอาศัย โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งนอกบ้าน หรือกึ่งกลางแจ้ง และที่ที่มีอากาศถ่ายเท

การป้องกันและกำจัดยุง

 • สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด  เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ
 • ฉีดพ่นเคมีแบบครอบคลุมพื้นที่   โดยพ่นแบบฝอยละเอียด  หรือพ่นแบบหมอกควัน   ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • ฉีดพ่นเคมีรอบ ๆ อาคาร โรงเก็บรถ ที่เก็บของ  และท่อระบายน้ำรอบอาคาร  เป็นต้น
 • ฉีดพ่นเคมีกำจัดลูกน้ำ หรือใส่สารเคมีกำจัดลูกน้ำ  ตามแหล่งเพาะพันธุ์  เช่น คู คลอง ที่มีน้ำขัง หรือท่อระบายน้ำรอบ ๆ อาคารสถานที่  
 • ตรวจเช็ค / ติดตามผล  และทำบริการอย่างต่อเนื่อง

บริการกำจัดยุง (Mosquito Removal Services) 1

บริการกำจัดยุง

บริการกำจัดยุงเพื่อลดจำนวนยุง หรือทำให้จำนวนยุงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ด้วยหลักการจัดการแมลงแบบบูรณาการ (IPM – Integrated Pest Management) มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการกำจัดการยุง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริการที่ดีที่สุดปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย สัตว์เลี้ยงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการกำจัดยุง

1.การตรวจเช็ค

1.1.ตรวจเช็คตามจุดต่างๆ เช่น แหล่งน้ำขัง มุมอับ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หรือแหล่งหลบซ่อนเกาะพักของยุงได้

1.1.ใส่ทรายอะเบทสำหรับจัดการลูกน้ำยุงตามแหล่งน้ำขังต่างๆ

1.2 การบริการกำจัดยุง

1.2.รอบนอกอาคาร หรือตัวบ้าน –โดยการฉีดเคลือบพื้นผิวเป็นการทาให้เคมีตกค้างในบริเวณที่เป็นที่เกาะพักของยุง (เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานในการฉีดเคลือบพื้นผิวเพื่อจัดการยุง ซึ่งการเลือกใช้ เครื่องมือแต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานที่พบ) ยกตัวอย่างเช่น ผนังอาคาร, ประตู, หน้าต่าง, แนวต้นไม้ต่างๆ เป็นต้น เมื่อยุงบินมาเกาะพักในบริเวณดังกล่าวจะได้รับพิษของเคมี ส่งผลให้ยุงตายลงเมื่อเวลาผ่านไป

1.2.ภายในอาคาร – เลือกใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในการฉีดพ่นเพื่อจัดการยุง โดยเครื่องมือที่ใช้ขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานที่พบ ไม่ว่าจะเป็นการอบ ULV (Ultra-Lowvalue) ซึ่งเป็นเครื่องมือฉีดพ่นเคมีที่สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร ด้วยอนุภาคที่เล็กของสาร ทำให้สารเคมีคงประสิทธิภาพและฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานาน หรือการฉีดเคลือบพื้นผิวเพื่อจัดการยุง เมื่อยุงบินมาเกาะพักบริเวณดังกล่าวจะได้รับพิษของเคมี ส่งผลให้ยุงตายต่อเนื่อง

ประเภทสัญญาบริการกำจัดยุง

1. แบบรายครั้ง
2. แบบรายปี สัญญา 1 ปี
  เข้าบริการ 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) ภายในระยะสัญญา


ราคาบริการกำจัดยุง
รายครั้งเริ่มต้นที่ 1,800 บาท/ครั้ง
สัญญาบริการกำจัดยุง 1 ปี ราคา ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท
(ราคายังไม่รวม VAT7%)

หมายเหตุ : การบริการแบบครั้งไม่มีรับประกัน เนื่องจากเป็นการบริการแบบรายครั้ง ประสิทธิภาพในการกำจัดยุงจะไม่มีผลในระยะยา

ชนิดของยุงที่มาพร้อมกับโรคต่าง ๆ
 • ยุงรำคาญ เป็นพาหะของโรคไข้สมองอักเสบและโรคเท้าช้าง
 • ยุงลาย เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ไข้ชิคุนกุนยา และโรคเท้าช้าง
 • ยุงก้นปล่อง เป็นพาหะของโรคมาลาเรียและโรคเท้าช้าง
 • ยุงเสือ เป็นพาหะของโรคเท้าช้าง

นอกจากนี้ หากสังเกตให้ดีจะพบว่า ยุงชอบกัดคนบางคนมากกว่าผู้ที่นั่งอยู่ใกล้ ๆ และจากผลการวิจัยพบข้อมูลที่น่าสนใจ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ยุงชอบกัดคนบางประเภทเป็นพิเศษ ดังนี้

 • ยุงชอบกัดผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เพราะฮอร์โมนแตกต่างกัน
 • ยุงชอบกัดคนที่หายใจแรง เพราะคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมากับลมหายใจเป็นตัวดึงดูดยุง
 • ยุงชอบกัดคนที่มีเหงื่อออกมาก
 • ยุงชอบกัดคนที่ตัวร้อน (อุณหภูมิบริเวณผิวหนังสูง)
 • ยุงชอบกัดเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะกลิ่นและลักษณะผิวหนัง
 • ยุงชอบกัดคนที่ใส่เสื้อผ้าสีเข้ม เช่น สีดำ กรมท่า แดง เขียว มากกว่าสีขาว
อาการหลังจากถูกยุงกัด

สำหรับสาเหตุของอาการคัน ดร.อุษาวดี เผยข้อมูลว่า เกิดจากการที่ยุงฉีดน้ำลายลงไปในบริเวณที่เจาะดูดเลือด เพื่อทำให้เลือดเจือจางลง จะได้ดูดเลือดได้ง่าย ซึ่งน้ำลายของยุงส่งผลให้มนุษย์เกิดอาการแพ้ที่แตกต่างกันออกไป บางรายแค่มีอาการคัน ขณะที่บางรายอาจมีอาการแพ้รุนแรง จนเป็นแผลลุกลาม และติดเชื้อได้ง่าย

นอกจากนี้ในน้ำลายของยุงก็มีเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ปะปนอยู่ เช่น เชื้อไวรัสเดงกี เชื้อไวรัสเจอี หรือแม้กระทั่งหนอนพยาธิที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบเจอี โรคมาลาเรีย โรคเท้าช้าง ฯลฯ

การป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด

วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้ยุงกัด คือการดูแลสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ให้ปราศจากยุง หรือให้มีปริมาณยุงน้อยที่สุด โดยเบื้องต้นสามารถทำได้ ดังนี้

 • ใช้ไม้ตียุงไฟฟ้า หรือใช้น้ำยาล้างจาน 1 ส่วนผสมน้ำ 4 ส่วน ใส่กระบอกเพื่อฉีดพ่นบริเวณที่มียุงเยอะ
 • ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงซึ่งผสมสารเคมีสังเคราะห์ที่ไม่เป็นอันตราย โดยนำมาทาบริเวณแขน ขา ซึ่งจะช่วยป้องกันยุงได้ประมาณ 2 – 8 ชั่วโมง
 • นอนในมุ้ง หรือติดมุ้งลวด หรือใช้พัดลมเป่าไม่ให้ยุงเข้าใกล้
 • เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ไม่มีฝาปิด เช่น แจกัน ทุก 7 วัน
 • จัดสภาพบ้านให้เรียบร้อย ไม่เป็นแหล่งอาศัยของยุง และป้องกันไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงบริเวณบ้าน
 • ใช้สารไล่แมลงหรือสารป้องกันแมลง ซึ่งผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ เช่น ตะไคร้หอม ไพล ขมิ้นชัน มะกรูด ยูคาลิปตัส ฯลฯ
 • ใช้ยาจุดกันยุง เครื่องไล่ยุงไฟฟ้า
 • ใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงกระป๋อง ฉีดเฉพาะบริเวณมุมอับ ใต้เตียง ใต้โต๊ะ ทิ้งไว้ 15 – 30 นาที ก่อนเข้าไปในห้อง

เมื่อได้รู้จักกับประเภทของยุงที่เป็นพาหะนำพาโรคต่าง ๆ มาสู่มนุษย์ รวมถึงลักษณะของผู้ที่เป็นเป้าหมายหลักของยุงแล้ว ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกยุงกัดก็อย่าลืมระมัดระวังตัวกันมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่วยนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม ทุกคนมีโอกาสโดนยุงกัดได้หมด อย่าชะล่าใจ ควรระวังและป้องกันตัวไม่ให้ถูกยุงกัด จะดีที่สุด

บริการกำจัดยุง
 • หยอดทรายอะเบท ตามท่อน้ำทิ้ง และบริเวณที่มีน้ำขัง
 • ทำการรมควันพ่นยุง ตามแนวท่อระบายน้ำ ตามพุ่มไม้ ห้องเก็บของ
 • การเข้าบริการทุกๆ 1 เดือน หรือ ตามตกลงในสัญญา

พนักงานของmelonyvins ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและวงจรชีวิตยุงเป็นอย่างดี ทำให้เราเข้าใจและสามารถกำจัดยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วยลดปัญหายุงระบาดแล้ว ยังปกป้องผู้คนจากโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา อีกด้วย

กับดักยุง กำจัดยุง

ใหม่!! นวัตกรรมเครื่องดักยุงประสิทธิภาพสูง (Pioneer Mosquito Trap)

กลไกการทำงาน: 

แก๊ส LPG ทำปฏิกิริยากับสารล่อยุง (Octenol) ในกระบวนการ Photocatalysis ก่อให้เกิด CO2 ที่มีกลิ่นคล้ายกับลมหายใจออกและเหงื่อของมนุษย์หรือสัตว์เลือดอุ่นขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงดูดยุงเข้ามาใกล้กับดัก ก่อนที่ยุงจะถูกดูดเข้าไปในตัวเครื่องโดยพัดลมและถูกกักเก็บในถุงดักยุงและไม่สามารถบินย้อนออกมาได้ ยุงจะขาดน้ำ และแห้งตายภายใน 24 ชั่วโมง

 

คุณสมบัติ : 

 • ดักจับได้ทั้งยุงเพศเมีย (ดูดเลือด) ได้หลายสายพันธุ์
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงหรือยากำจัดศัตรูพืช
 • ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง ง่ายต่อการใช้และดูแลรักษา
 • เหมาะที่จะใช้งานภายนอก เช่น ในสวน บริเวณลานหรือระเบียง
 • เห็นผลภายใน 4 สัปดาห์หลังจากติดตั้ง
 • ครอบคลุมพื้นที่ 900 ตร.ม.
 • ทำงานผ่านการเสียบสายไฟ (ยาว 15 เมตร กระแสไฟ 12 โวลต์)
 
Independence mosquit trap

ใหม่!! นวัตกรรมเครื่องดักยุงประสิทธิภาพสูง (Pioneer Mosquito Trap)

กลไกการทำงาน: 

แก๊ส LPG ทำปฏิกิริยากับสารล่อยุง (Octenol) ในกระบวนการ Photocatalysis ก่อให้เกิด CO2 ที่มีกลิ่นคล้ายกับลมหายใจออกและเหงื่อของมนุษย์หรือสัตว์เลือดอุ่นขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงดูดยุงเข้ามาใกล้กับดัก ก่อนที่ยุงจะถูกดูดเข้าไปในตัวเครื่องโดยพัดลมและถูกกักเก็บในถุงดักยุงและไม่สามารถบินย้อนออกมาได้ ยุงจะขาดน้ำ และแห้งตายภายใน 24 ชั่วโมง

 

คุณสมบัติ : 

 • ดักจับได้ทั้งยุงเพศเมีย (ดูดเลือด) ได้หลายสายพันธุ์
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงหรือยากำจัดศัตรูพืช
 • ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง ง่ายต่อการใช้และดูแลรักษา
 • เหมาะที่จะใช้งานภายนอก เช่น ในสวน บริเวณลานหรือระเบียง
 • เห็นผลภายใน 4 สัปดาห์หลังจากติดตั้ง
 • ครอบคลุมพื้นที่ 900 ตร.ม.
 • ทำงานผ่านการเสียบสายไฟ (ยาว 15 เมตร กระแสไฟ 12 โวลต์)
 
กับดักยุง Cyclone กำจัดยุง

ใหม่!! นวัตกรรมเครื่องดักยุงอัจฉริยะ Cyclone Mosquito Trap

กลไกการทำงาน: 

เมื่อรังสี UVA ตกกระทบไปยังแผ่นโลหะที่เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ ทำปฏิกิริยาในกระบวนการ Photocatalysis reaction จึง ก่อให้เกิด H2O และ CO2 ที่มีกลิ่นคล้ายกับลมหายใจ และเหงื่อของมนุษย์ จึงสามารถล่อให้ยุงบินมาที่กับดัก ตัวเครื่องจะดูดยุงเข้าไปยังจุดดัก ยุงจะแห้งตายภายใน 24 ชม.

คุณสมบัติ:

 • ดักจับได้ทั้งยุงเพศเมีย (ดูดเลือด) ได้หลายสายพันธุ์
 • ปราศจากกลิ่นเนื่องจากไม่มีการช็อตไฟ
 • ไร้เสียงช็อตรบกวน 
 • ปราศจากการใช้สารเคมี ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
 • ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) มีคุณสมบัติ ทำความสะอาดได้ง่ายเพียงปัดด้วยแปรงหรือเช็ดด้วยผ้าเท่านั้น
 • มีระบบกันน้ำ
 • ครอบคลุมพื้นที่ถึง 150 ตร.ม.